CNTK

Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK) – це комерційний розподілений DL інструмент з великим набором даних від Microsoft Research [CNTK]. Він реалізує ефективні тренування глибоких нейронних мереж для мовлення, зображень, рукописного тексту та текстових даних.

Мережа задається як символьний граф векторних операцій, таких як додавання/множення матриць або згортання, які виконуються над будівельними блоками. CNTK підтримує архітектури FFNN, CNN, RNN, працює на 64-бітних операційних системах Linux та Windows, використовуючи API Python, C #, C ++ та BrainScript. CNTK реалізує навчання стохастичного градієнта (SGD) з автоматичною диференціацією та паралелізацією на декількох GPU та серверах.

Сильні сторони:

  • Відкритий код, швидко розвивається, добре підтримується сильною промисловою компанією (Microsoft).
  • Більш висока продуктивність порівняно з Theano та Tensorflow при роботі на декількох машинах.
  • Підтримує формат Open Neural Network Exchange (ONNX), що дозволить легко переходити між CNTK, Caffe2, PyTorch, MXNet та іншими інструментами DL. ONNX розробляється в коді Microsoft та Facebook.

Слабкі  сторони:

  • Обмежені можливості на мобільних пристроях.