Система “Повітря”

Опис проекту

Веб-сервіс  «Повітря» створено на основі розробленої в ІПММС НАНУ інформаційної технології прогнозування атмосферного розповсюдження забруднень внаслідок аварій з викидами небезпечних речовин, яка базується на інтеграції сценаріїв викидів, моделей атмосферного перенесення різних рівнів складності (від спрощених скрінінгових моделей локального масштабу до регіональної моделі CALPUFF та системи  прогнозування погоди WRF-Україна, розробленої ІПММС: 

– «Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» (Методика МНС, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2001р. за № 326/5517);

– «Методика выявления и оценки химической обстановки при разрушении (аварии) объектов, содержащих сильнодействующие ядовитые вещества», М., 1989 (Методика МО, надана ІПММС НАНУ Управлінням РХБЗ МО);

  • прогнозування  з використанням регіональної моделі CALPUFF на основі даних прогнозування погоди WRF-Україна.

Формування прогнозів з використанням методик МО та МНС дозволяє виконати моделювання процесу поширення хмари небезпечних хімічних речовин (НХР) на хімічно небезпечному об’єкті (ХНО) і прилеглій території на період до 3 год, визначити параметри аварії, такі, як глибина поширення хмари, розміри площ зон зараження, тривалість хімічного зараження, час підходу отруйної хмари до заданого рубежу чи населеного пункту, кількість населення з різним ступенем ураження (розрахунки виконуються з використанням даних про кількість населення в населених пунктах, які наведені в цифрових картах). 

Використання регіональної моделі CALPUFF та моделей прогнозування погоди дозволяє сформувати прогноз на період до 72 год для визначеної користувачем  області прогнозу (кількість комірок сітки в інтервалі 25-100 та крок сітки в інтервалі 0.1 – 20 км) та переліку джерел забруднення.

Автори

Ковалець І.В., Майстренко С.Я., Донцов-Загреба Т.О., Халченков О.В., Беспалов В.П., Хурцилава К.В., Полонський О.О.

Залишити відповідь