Навчально-дослідна програмна платформа DSTEST

Опис проекту

Одним з найбільш важливих напрямків розвитку комп’ютерного моделювання в прикладних дослідженнях  є підвищення швидкодії та точності чисельних методів розв’язання математичних моделей навколишнього середовища. Наприклад, у моделюванні повітряного та водного середовища однією з найбільш важливих задач є розв’язання адвективно-дифузійного рівняння, яке описує транспорт речовин. Наразі не існує схеми, яка б однаково добре працювала для задач різної розмірності, лінійних та нелінійних рівнянь, забезпечувала усі вимоги консервативності, була достатньо швидкодійною. Тому в даній галузі тривають активні дослідження.

Розроблений веб-сервіс можна розглядати як  початкову версію навчально-дослідної платформи, що дозволяє вирішувати складні задачі дослідження, тестування та порівняння чисельних схем розв’язання рівнянь математичних моделей навколишнього середовища  на основі розв’язання модельних задач з використанням технологій хмарних обчислень та веб-технологій для задання вхідних даних, отримання і візуалізації результатів (програмна реалізація декількох методів та тестування  кейзів, що відповідають модельним задачам).

Автори

Ковалець І. В., Ківва С. Л., Майстренко С. Я., Донцов-Загреба Т. О., Полонський О. О.

Залишити відповідь