Європейська Хмара Відкритої Науки (EOSC)

Формуючи EOSC, ми проектуємо віртуальну спільноту, де виробники та споживачі науки збираються разом, щоб отримати більше розуміння, нових ідей та більше інновацій. EOSC більша, ніж сума його частин: шляхом об’єднання даних та сервісів ми додаємо вартість. EOSC використовує інформаційні технології для революційної зміни способів проведення досліджень та колективного  отримання наукових знань у всіх дисциплінах та незалежно від розташування.

EOSC це відкрите і надійне середовище для управління даними досліджень та  засіб надання сервісів європейським дослідникам, який дозволить їм максимально використовувати можливості відкритої науки. EOSC має створити універсальний портал доступу, де всі європейські вчені зможуть знаходити, використовувати та мати багаторазове використання  результатів та даних досліджень з різних дисциплін.

EOSC є елементом для створення конкурентоспроможної економіки даних та знань Європи.

EOSC має на меті об’єднати існуючі та нові інфраструктури даних та забезпечити європейських дослідників інфраструктурою даних світового класу та сервісами, що засновані на хмарній технології.

EOSC не замінить існуючі дослідницькі та е- інфраструктури, а повинен визначити шляхи безперебійного спільного   надання та обміну ними сервісів найвищого рівня зрілості та машиночитабельними даними.

EOSC можна розглядати як середовище “підключення до та використання”  національних центрів обробки даних, європейських дослідницьких та е-інфраструктур, де користувачі можуть отримати доступ до пулу цих ресурсів через єдину точку доступу.

Через EOSC мають бути доступними дослідницькі дані, що відповідають принципам FAIR:

  • Доступні для пошуку, наприклад, через каталоги даних/сервісів та метаданих;
  •  Доступні для використання, наприклад, мати постійні унікальні  ідентифікатори, плани управління даними;
  • Інтероперабельні, наприклад, інтероперабельні стандарти та метадані спільноти;
  • Доступні для багаторазового використання, наприклад, відповідні права інтелектуальної власності та ліцензії (наприклад, Creative Commons).

Для того, щоб EOSC запрацювала, нам потрібна тісна координація між науковими спільнотами та безперервна спільна праця  з створення платформ та набору сервісів, що задовольняють різноманітні потреби користувачів. EOSC має бути живою системою з гнучким дизайном,  яка здатна адаптуватися до мінливого ландшафту та відповідати технологічному прогресу.    Це потребує поступового та ітеративного підходу, а також прагматичних малих кроків.  Ми не можемо чекати найкращого рішення чи втрати нашими академічними спільнотами контролю за більш швидкими та інноваційними ініціативами. Ми будемо реалізовувати ранні та багаторазові безперервні тестування та вдосконалення кращих практик, інструментів та сервісів доки Відкрита наука замість розмови стане стандартом наукової практики.

В цьому процесі, загальна  інтероперабельність є основним принципом, тому ми маємо сприяти  технічній компетенції та навчанню людей для практичного обміну даними, програмним забезпеченням, методам та публікаціям в рамках спільноти Відкритої науки.

Повна реалізація такого бачення EOSC  потребує часу, але початкові кроки вже зроблені. Мінімально життєздатна платформа з офіційним статусом, що складається з правил участі, структури управління, даних FAIR та інтероперабельних  сервісів, буде доступна для раннього прийняття до кінця 2020 року.

(Переклад за матеріалами – Executive Board of the European Open Science Cloud (EOSC) – Strategic Implementation Plan/ European Commission/ Directorate-General for Research and Innovation/ Directorate G — Research & Innovation Outreach. Unit G.4 — Open Science/ Contact Corina Pascu )

Опис цього розділу будується на Стратегічному плані імплементації дорожньої карти, що оприлюднена в червні 2019 року, звітів з спільної наради Єврокомісії, органів управління EOSC та представників проектів побудови EOSC Горизонт 2020, що була проведена 9 та 10 вересня 2019 року .