Про нас

В рамках виконання проекту Київського академічного університету НАН України та МОН України (КАУ) «Розвиток віртуального центру цифрової науки» за цільовою комплексною програмою наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» впродовж 2018-2019 років створено веб-каталог хмарних сервісів Віртуального центру цифрової науки (ВЦЦН) на базі хмарного кластеру Українського національного гріду

Цей проект виконувався КАУ разом з командами з чотирьох інститутів: Інституту  математики НАН України (ІМ), Інституту проблем математичних машин та систем НАН України (ІПММС), Інституту молекулярної біології та генетики НАН України (ІМБГ), Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України (ІТФ). 

Інноваційний центр КАУ впродовж останніх трьох років розвиває підходи відкритої науки та відкритих інновацій для створення відкритої екосистеми інновацій, трансферу технологій та взаємовигідних контактів між наукою та реальним сектором економіки.

В рамках проекту “Розвиток е-платформи відкритих даних для центрів колективного користування приладами НАН України” Програми інформатизації НАН України на 2020-2024 роки КАУ створює прототип е-платформи відкритих даних для центрів колективного користування приладами НАН України на базі пілотної веб-платформи DataverseUA, яка стала одним з перших елементів інфраструктури даних НАН України.

NOSC-UA Hub створений для підтримки Національної ініціативи Європейської хмари відкритої науки (EOSC), що створюється на базі федерації хмар цифрових об’єктів на основі  принципу співучасті ресурсних центрів УНГ в загальній платформі, що формуватиметься як е-інфраструктура даних на основі існуючих е-інфраструктур, грід, хмарних технологій та інтероперабельності на інституційному, національному, європейському та глобальному рівнями. 

NOSC-UA Hub покликаний забезпечувати як загальні функції, так і локалізовані сервіси, що делеговані на рівні спільноти, об’єднувати існуючі ресурси в  центрах обробки даних сумісні з європейськими е- інфраструктурами. 

Надання послуг ґрунтується на локально-центричній субсидіарності (наприклад, національні та дисциплінарні вузли, пов’язані з вузлами загальноєвропейського рівня).

Для забезпечення наукової і науково-організаційної діяльності в НАН України в частині впровадження хмарних технологій та в рамках робіт з побудови прототипу Національної хмари відкритої науки України, як складової частини Європейської хмари відкритої науки, в 2018 році в ІТФ побудована сучасна хмарна інфраструктура під управлінням програмної системи OpenStack з використанням 12 серверів.

На даний час загальна обчислювальна потужність хмарного кластера ІТФ:  10 обчислювальних серверів,  576 віртуальних процесорів,  2560 Gb   оперативної пам’яті,  200 Tb   дискової пам’яті .

Хмарний кластер дозволяє ефективно використовувати обчислювальні ресурси реалізуючи модель «виділення ресурсів за вимогою». На даний час хмарний сайт UA-BITP є єдиним хмарним ресурсом України, який відповідає всім вимогам EGI щодо доступності та надійності, і включений до хмарних ресурсів EGI Federal Cloud. 

В 2020 році Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова Національної академії наук України (ІТФ), якому Уряд України надав мандат (лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6930 від 09.10.2020) представляти Україну в EOSC Association відправив заявку на участь в EOSC Association.  21 жовтня 2020 представник ІТФ взяв участь в  EOSC Symposium  на якому були представлені проекти основних документів  EOSC зокрема EOSC Association Statutes.

17 грудня 2020 року на засіданні Генеральної Асамблеї (EOSC General Assembly ) Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України в якості офіційного представника України був визнано дійсним членом  EOSC Association. EOSC Association об’єднує 142 члена, з них 21 учасник з мандатом від країни (у тому числі і Україна) і 49 учасника в статусі спостерігача. Учасниками EOSC Association є провідні європейські наукові організації, ресурсні центри, провайдери грід та хмарних сервісів, які приймають активну участь в реалізації концепції Європейської хмари відкритої науки. 

Завдання проекту – підтримка та розвиток грід інфраструктури в НАН України:

  • побудова, відповідно до стандартів ЄС, сервісно-орієнтованої хмарної інфраструктури за моделлю Об’єднаної хмари EGI з урахуванням особливостей побудови Європейської хмари відкритої науки, впровадження сервісно-орієнтованої моделі розподілу ресурсів, що надаються ресурсними центрами.
  • розвиток «хмарних» технологій та створення об’єднаної «хмари» УНГ. Системне інтегрування у об’єднану Європейську хмару для наукових та інноваційних досліджень.
  • створення гнучкого віртуального дослідницького середовища, зі спрощеним доступом до ресурсів УНГ.


Розвиток грід сервісів в грід інфраструктурі НАН України:

Передбачає підтримку розробки та впровадження віртуальними організаціями, що проводять інтенсивні розподілені дослідження згідно моніторингу УНГ, відповідних платформ як сервісів (хмарних сервісів), які по завершенню проекту мають бути внесені в Національний каталог сервісів (хмарних сервісів); розробка та впровадження навчальних курсів з хмарних технологій та науки про дані, створених на основі хмарних сервісів, для підготовки спеціалістів з обробки даних експериментів та кореневих експертів даних і стюардів даних за певними дисциплінами для забезпечення впровадження Європейської хмари відкритої науки.

Проект має багатоцільове та міждисциплінарне спрямування. Він передбачає впровадження сервісно-орієнтованих підходів до цифровізації науки Європейської хмари відкритої науки.


Функціональне призначення:

Доступ до хмарних сервісів та навчально-дослідних  хмарних платформ  для досліджень та інновацій, що потребують обробки великих масивів даних, обчислень та моделювання, застосування методів науки про дані.  В  рамках цього проекту буде проводитись підвищення рівня технологічної готовності, інсталяція та тестування хмарних сервісів, дослідження їх інтероперабельності з сервісами EGI та EOSC.

Інфраструктурною базою для Віртуального центру цифрової науки є хмарний кластер Українського національного гріду та навчально-дослідна  платформа Центру дослідження даних КАУ (KAU Data Science Research Center. Реалізація основних завдань проекту орієнтується на розвиток хмарної грід-інфраструктури УНГ.