Послуги в сфері інтелектуальної власності

Реєстрація авторського права на твір в НОІВ;
Реєстрація авторського права на твір в США;
Документальне оформлення набуття прав на службовий твір;
Реєстрація авторського права на службовий твір в НОІВ;
Складання договорів щодо розпоряджання майновими авторськими та суміжними правами (відчуження, ліцензійні тощо);
Реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими авторськими в НОІВ;
Реєстрація  торговельної марки «під ключ» (від проведення попереднього пошуку до видачі свідоцтва) в Україні та за Мадридською системою (в іноземних державах);
Реєстрація промислового зразку «під ключ»  як в Україні, так і в іноземних державах;
Реєстрація винаходу / корисної моделі  «під ключ» як в Україні, так і в іноземних державах;
Договірне розпоряджання правами на торговельну марку / промисловий зразок / винахід (корисну модель);
Договори EULA;
Договори SLA;
Договори NDA, NCA, NSA;
Договори SaaS, Paas, Iaas, Gaas;
Договори постачання програмної продукції;
Договори Франчайзингу;
Корпоративний супровід бізнесу (створення, реорганізація юридичних осіб, зміна установчих документів, внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу тощо);
Захист прав інтелектуальної власності в досудовому поряду;
Захист прав інтелектуальної власності в Антимонопольному комітеті України;
Захист прав інтелектуальної власності в судовому поряду;
Захист прав інтелектуальної власності на митниці;
Захист прав інтелектуальної власності в кримінальному провадженні;
Практика вирішення доменних спорах (українські суди та процедура UDRP).