Європейська Хмара Відкритої Науки (EOSC)

Європейська хмара відкритої науки з політичної точки зору є інструментом, який забезпечує взаємодію між наукою, бізнесом, громадянськім суспільством та владою. Зокрема, в рамках політики:

Ландшафт політик ЄС
  • Європейської хмарної ініціативи та Стратегії цифрового єдиного ринку, що орієнтовані на дані, EOSC має забезпечити дослідників цифровим середовищем для зберігання, управління, аналізу та повторного використання їх даних у масштабу ЄС.
  • Європейського дослідницького простору (ERA), EOSC підтримує безперешкодний відкритий доступ до широкого диапазону сервісів цифрової науки в ЄС для дослідників та вчених.
  • цифровізації європейської промисловості, EOSC – це платформа, де дані та сервіси публічного сектору комбінують з даними досліджень та забезпечують засіби та безпечне середовище промисловості для використання цих ресурсів, щоб підвищити свою продуктивність, створити нові робочі місця та сприяти інклюзивній моделі зростання Європи.

EOSC на першому етапі має на меті стати надійною та відкритою розподіленою системою, спочатку, науковому співтовариству, що забезпечує безперебійний доступ до даних та сумісних сервісів, що стосуються всього циклу даних досліджень, від їх відкриття та виробництва до зберігання, управління, аналізу та повторного використання через кордони та наукові дисципліни. На другому етапі передбачається розширення EOSC на приватний та державний сектор.

(Переклад за матеріалами – D3.1: Policy Landscape Review / Prodromos K. Tsiavos, Elli Papadopoulou, ATHENA RC –  07/01/2018. EOSCpilot is funded by the EC, DG R& I under contract no. 739563)